EuroViewer Home

€uroViewer

U vaart niet voor niks!

€uroViewer

Exploitatie-software voor de binnenvaart

Eenvoudig • Flexibel • Inzichtelijk

€uroViewer is op de binnenvaart toegesneden software waarmee u direct kunt zien wat u met uw reizen hebt verdiend. Voer de vracht en onkosten in, bekijk de kosten-baten analyse en druk facturen af voor uw bevrachter. U ziet de opbrengsten in grafieken en overzichten zodat u weet hoe uw bedrijf er voor staat.

Het programma is beschikbaar voor Windows, Mac (OS X) en Linux en wordt geïnstalleerd op uw PC; u heeft geen permanente internetverbinding nodig en is géén cloud "oplossing".

U weet niet zeker of €uroViewer iets voor u is? Geen probleem, u kunt zich aanmelden voor een demo licentie die 3 maanden geldig is. Zo kunt u op het gemak alles uitproberen.

Bevalt €uroViewer, dan kost het programma slechts € 99,00 per jaar (prijs exclusief BTW).

Aanmelden voor demo

Meer informatie

Geschikt voor droge vaart

Kan overweg met:

  • Prijs per ton
  • Blokvracht
  • Huur

Automatische berekening van liggeldtarieven

Facturen kunnen worden afgedrukt, opgeslagen als PDF en/of verstuurd via e-mail

Uitgebreide plaatsnamenlijst

Voorgeprogrammeerde ladingsoorten

Facturen opstellen in het Nederlands, Duits, Frans of Engels