EuroViewer Home

€uroViewer

U vaart niet voor niks!

Hoofdscherm

Het reizen scherm
Het reizen scherm

€uroViewer toont de belangrijkste schermen als 'tabs' in een hoofdscherm. De schermen zijn gegroepeerd naar functie; zo navigeert u eenvoudig en snel door het programma.

De 9 schermen zijn:

 • Reizen: hier worden alle ingevoerde reizen getoond; u kunt de bijbehorende facturen zien door de reis open te klappen. Dit overzicht laat meteen de prijzen en tonnages zien van de eerste twee vrachten, de omzet, kosten en verhouding kosten tot de opbrengsten.
 • Bunkeringen: hier staan alle bunkeringen voor het jaar.
 • In het Betaaloverzicht worden alle facturen getoond, welke al betaald zijn en wat u nog moet ontvangen.
Betaaloverzicht
Betaaloverzicht
 • Het Jaaroverzicht toont per maand de opbrengsten, BTW, provisie en kosten.
 • De Rapportages geven een samenvatting van uw bedrijfsvoering.
 • Een plaatje zegt meer dan duizend worden, dus bij Grafieken ziet u de netto- en bruto opbrengsten, zowel per dag als gebaseerd op 330 en 365 dagen.
 • U hoeft de adresgegevens van uw Bevrachters maar 1 keer in te voeren; deze selecteert u eenvoudig tijdens het invoeren van een reis.
 • Het pakket bevat een voorgeprogrammeerde lijst Bestemmingen; uiteraard kunt u ook zelf bestemmingen invoeren die niet in de lijst voorkomen.
 • Tot slot hoeft u zelfs de Ladingsoorten niet meer volledig in te voeren, maar kunt u kiezen uit de lijst met voorgeprogrammeerde ladingen. Ook hier kunt zelf ladingen toevoegen die vaak voorkomen maar niet in de lijst staan.

Reisinvoer

Brandstofrekenhulp
Brandstofrekenhulp

Het invoeren van de reis gaat stap voor stap in een zgn. 'wizard' zodat u niets vergeet. Achtereenvolgens voert u in:

 • Reisdatum & afstand
 • Bevrachter
 • De vracht; u kunt net zoveel vrachten invoeren als u wilt
 • Liggeldden, BTW en provisie
 • Doorberekende kosten
 • Uw eigen kosten, inclusief een brandstofrekenhulp

Liggelden worden automatisch berekend aan de hand van het scheepstonnage; BTW wordt bepaald aan de hand van het land waar uw bevrachter zich bevindt en zonodig verlegd. De brandstofrekenhulp rekent het verbruik uit door middel van uw verbruiksmeter of peilglazen en bunkeringen. In de laatste stap van de wizard kun direct facturen aanmaken voor de reis.


Overzicht en facturen

Factuur in reisoverzicht
Factuur in reisoverzicht

Door op een reis te dubbelklikken krijgt u het reisoverzicht te zien; hierin staan de kerngetallen voor de reis, zoals inkomsten en uitgaven, netto marge, verbruik en dergelijke. In dezelfde dialog staan ook de factu(u)r(en) die u heeft aangemaakt. U kunt deze overzichten en facturen afdrukken, opslaan als PDF of direct emailen naar uw bevrachter of boekhouder.

U kunt kiezen uit twee layouts voor uw facturen, een compacte voor wie meerdere vrachten op een factuur kwijt wil, of een verticale die de informatie wat meer spreidt over de bladzijde.

Voorbeeld compacte factuur
Voorbeeld verticale factuur
Voorbeeld reisoverzicht


Rapportages & grafieken

Grafieken
Grafieken

Als u w reizen consequent invoert krijgt u er veel informatie voor terug. Deze worden weergegeven in de rapportages en grafieken. Momenteel is er één rapportage beschikbaar, namelijk het jaaroverzicht. Hierin staan de totalen over een jaar opgesomd, zoals totaal gevaren afstand, aantal gevaren dagen, inkomsten, brandstofverbruik en nog veel meer. Er wordt gewerkt aan andere rapportages.

Voorbeeld jaaroverzicht

Een plaatje zegt natuurlijk meer; daarom zijn er ook grafieken ingebouwd die de omzet per reis laten zien.


Een stukje gemak...

Overzicht bestemmingen
Overzicht bestemmingen

€uroViewer biedt ook een stukje gemak doordat het lijsten heeft met lokaties en ladingsoorten. Bij het invoeren van een plaatsnaam of ladingsoort krijgt u een aantal suggesties te zien; dat voorkomt typfouten en scheelt werk. Deze lijsten worden indien mogelijk via internet bijgewerkt.

Ook uw bevrachters hoeft u maar 1 keer in te voeren; selecteert u het juiste land bij de bevrachter dan berekent €uroViewer automatisch het BTW tarief of past de BTW-verlegd regeling toe; het BTW nummer verschijnt in dat laatste geval op de factuur.